Clima Canal

CLIMA CANAL är en golvinbyggd fläktkonvektor för värme eller kyla med fantastisk hög effektavgivelse. Kallras från höga glaspartier motverkas mycket effektivt med ett byggdjup på endast 85 mm. Fläktarna i Clima Canal drivs av moderna EC-motorer och rumstemperaturen regleras enkelt via rumsregulator eller annat styrsystem.

Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Läs monteringsanvisningen noga innan installation.

Tekniska Data:

Höjd 85-138 mm .. Bredd 180 mm
Längd 720-1800 mm
Effekt 903-4018 watt (75/65/20)
Kyla: 273-1090 watt (7/12/25)