Om hållbarhet

Epecon ingår i Lyngson-koncernen och är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden inom radiatorer och konvektorer för vattenburen värme.

Epecon har som mål att agera med miljömedvetenhet och för att bidra till ett hållbart samhälle.

Vi skall utnyttja naturens resurser så skonsamt och effektivt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Vi verkar för att våra samarbetspartners agerar på samma sätt.

Detta innebär att vi arbetar med alla aspekter i våra produkters livscykel; från ritbordet vid produktutvecklingen till att de slutligen återvinns.

Vid utvecklingen av nya produkter strävar vi också efter att dessa ska bli bedömda och godkända hos etablerade produktbedömningsaktörer i Sverige såsom Sundahus och Byggvarubedömningen.  

Läs mer nedan om hur vi arbetar med hållbarhet I produkternas olika steg I livscykeln.