Användning

Vi har ett av marknadens bredaste sortiment och även hög förmåga att ta fram anpassade produkter för olika projekt. Tack vare detta och att vi ofta är tidigt involverade i projekten har vi möjlighet att erbjuda de produkter som är bäst lämpade för respektive projekt. Därigenom säkerställs att det blir rätt produkter från början.

I vår produktutveckling arbetar vi ständigt med kontinuerliga förbättringar och vi tar fram produkter och lösningar som är bra ur både ett kvalitets- och ett miljöperspektiv. Vi tar ansvar för att skapa en hållbar utveckling med produkter och tjänster som effektiviserar installationer, förbättrar energieffektiviteten och minskar resursförbrukningen. Ett exempel på detta de senaste åren är våra investeringar och produktutvecklingar inom segmentet Takvärme. Detta är en mycket bra produkt ur energiförbrukningshänseende för många typer av lokaler. Genom att värma upp en lokal med strålningsvärme från takvärmepaneler kan energibesparingar på uppemot 30 procent uppnås relativt andra värmelösningar.

Vår målsättning för våra produkter är att livslängden skall vara lika lång som fastighetens livslängd. Det är ovanligt att våra radiatorer och konvektorer byts ut i en fastighet på grund av att de blivit defekta eller ej längre fungerar. Om våra produkter byts ut beror det på att en fastighet skall renoveras om och radiatorerna byts då ut i samband med uppdatering av övriga tekniska installationer.