Logistik

Våra produkter transporteras i huvudsak med lastbil till våra kunder. Utöver att vi har vår tillverkning nära slutmarknaden arbetar vi kontinuerligt med att effektivisera vår logistik så att våra produkter genererar så lite utsläpp som möjligt.

Vi ser till att paketera radiatorerna och lasta lastbilarna för att använda utrymmet så optimalt som möjligt. Genom ett väl utbyggt och etablerat distributionsnät i Sverige optimerar vi de sträckor som körs.

Genom att vi tillverkar radiatorer baserat på kundorder (pull-system) och tack vare en leveranssäkerhet överstigande 99,5 procent innebär detta att vi har väldigt få restorder. Därigenom minimerar vi onödiga extra transporter.

Klimatkompensera Transporter

Som kund till oss kan du klimatkompensera era transporter hela vägen från fabrik ut till ert projekt. Med hjälp av ZeroMission har vi tagit fram en kalkylator för att beräkna de koldioxidutsläpp som transporten genererar och vid klimatkompensering kommer motsvarande investering oavkortat att göras i projektet CommuniTree Nicaragua. Läs mer här. Det är ett Plan Vivo-certifierat projekt som hjälper småbrukare i Nicaragua med trädplantering och hållbart skogsbruk. I detta projekt säkerställs det att minst 60% av investeringarna kommer att komma jordbrukarna och klimatet till godo. Kontakta din säljare så hjälper vi er med detta.

Projektet bidrar till följande av FNs  globala mål: