Logistik
Våra produkter transporteras i huvudsak med lastbil till våra kunder. Utöver att vi har vår tillverkning nära slutmarknaden arbetar vi kontinuerligt med att effektivisera vår 
logistik så att våra produkter genererar så lite utsläpp som möjligt.

Vi ser till att paketera och lasta de lastbilar som används så att utrymmet används så optimalt som möjligt. Genom ett väl utbyggt och etablerat distributionsnät i Sverige optimerar vi de sträckor som körs.

Genom att vi tillverkar radiatorer baserat på kundorder (pull-system) och tack vare en leveranssäkerhet överstigande 99,5 procent innebär detta att vi har väldigt få restorder. Därigenom minimerar vi onödiga extra transporter.