Återvinning
Alla Epecons produkter kan återanvändas. För att minimera risken att produkten kasseras, i stället för att återanvändas, är alla ventiler och kopplingar demonterbara och utbytbara. Vi använder oss därför av kända fabrikat som funnits länge på svenska marknaden för att säkerställa att reservdelar är tillgängliga under produktens hela livslängd. I de fall en tillverkare eller leverantör, av tillbehör, försvinner från marknaden kan Epecon alltid erbjuda ersättningsprodukt av annat fabrikat.

Våra panelradiatorer består till största delen av stål. Stål har en väldigt lång livslängd och är ett av världens mest återvunna material. Det har ett evigt och slutet kretslopp som gör att det kan återanvändas gång på gång till 100 procent.