Råmaterial

Stålet som används I våra panelradiatorer kommer till största delen från SSAB i Sverige. Ståltillverkning är en energikrävande produktion men genom att aktivt välja SSAB som leverantör får vi tillgång till stål från en av världens mest energieffektiva stålproducenter, mätt I CO2‐utsläpp per ton stål. (källa thinkstep, bf gwp benchmarking, 2019). Lär mer här. SSAB har även målet att bli först I världen med att tillverka fossilfritt stål. Det fossilfria stålet planeras att introduceras 2026.

Då vi har valt en stålleverantör med tillverkning i Sverige minskar vi även våra transporter, eftersom stålet transporteras en förhållandevis kort sträcka från SSAB I Sverige till vår fabrik I Lettland.