EPD

En EPD (Environmental Product Declaration) är en redovisning av miljöprestanda för en produkt. Deklarationen baseras på beräkningar från en livscykelanalys (LCA). I EPD-rapporten framgår det vilka livscykelskeden som beräknades och siffror på den miljöpåverkan som orsakats.

EPD för produkter följer internationella standarder (EN 15804) och de miljödeklarationer som tas fram har granskats och godkänts via en oberoende verifiering. Därmed säkerställs att informationen är trovärdig och korrekt.

Med hjälp av EPD-måtten går det att bedöma olika bygnnadsmaterials klimatpåverkan vilket kan vara viktigt när olika material utvärderas i projektet. Användningen av EPD-verifierade produkter kan dessutom ge poäng i certifiering enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.

Vi har tagit fram EPD för såväl våra panelradiatorer som för produktkategorin Lisa. Dessa har publicerats på EPD-norge.

Läs rapporten om EPD Panelradiatorer

Läs rapporten om EPD Lisa