Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy handlar om hur Epecon samlar in och bearbetar personuppgifter i vårat dagliga arbete. Detta gäller både generellt samt för våran hemsida.

1. Vilken information samlar vi in?

Personuppgifter är de uppgifter du förmedlar till oss direkt via telefon, e-post, våran hemsida eller via andra kommunikationsmetoder som till exempel Facebook, Linkedin med mera.

Personuppgifter som vi samlar in omfattar:

 • Namn
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress/Fakturaadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress

2. Vad används informationen till?

Epecon använder personuppgifter du uppger till följande områden:

 1. För att kommunicera med dig via telefon, mail, post eller andra medier.
 2. För att kunna erbjuda våra tjänster och produkter.
 3. Kunna svara på de frågor som du har.
 4. Kommunicera med dig om våra tjänster och produkter som vi tror du önskar veta mer om.
 5. Undersöka, förebygga och beskydda mot överträdelser av personuppgiftspolicyn eller mot kriminalitet och svindleri mot våra eller andras rättigheter.
 6. Till andra områden som är kravställt på oss genom lag, regler, föreskrifter eller andra rättsliga processer.

3. Hur behandlar och lagrar vi upplysningarna?

Dina uppgifter lagras i vårat:

 • CRM-system
 • Ekonomi program
 • Mail system

4. Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Epecon är ansvarig för de personuppgifter som samlas in om dig inom ramen för denna personuppgiftspolicy och har ansvaret för att skydda dina personuppgifter.

Epecon delar med sig av dina personuppgifter med leverantörer och underleverantörer som utför tjänster åt oss, eller som efter uppmaning från oss levererar tjänster till dig, och i den grad det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina tjänster.

Leverantörer och underleverantörer kan endast använda personuppgifterna till det syfte som de är inhämtade för och för att utföra sina uppdrag.

5 . Hur länge kommer dina personuppgifter lagras?

Vi lagrar personuppgifter om kunder inom ramarna för gällande lagstiftning. Uppgifterna lagras i systemen så länge de är uppdaterade och så länge de är relevanta att behålla.

Vid borttagande av personuppgifter kommer en del att förbli i vårat register i den utsträckning som det är nödvändigt för att skydda juridiska rättigheter eller lagstadgade krav på dokumentation.

6. Dina rättigheter

Du har en del rättigheter som vi önskar att du känner till och vet om. Du kan:

 • Kontakta oss för att få en översikt över vilka slags personuppgifter vi har lagrat om dig.
 • Kontakta oss för att be om att lagrade uppgifter ändras, uppdateras eller rättas om de är felaktiga.
 • Be om borttagande av personuppgifter.

Du kan kontakta oss om du har frågor till denna personuppgiftspolicy, eller till hur vi behandlar dina personuppgifter.

I de fall du menar att Epecon inte har upprätthållit dina rättigheter när det gäller personuppgifter har du rätt till att påtala detta till ansvarig tillsynsmyndighet vilket är Datainspektionen.

7.Cookie

Vi använder cookies, som de flesta andra hemsidor. Detta för att kunna förbättra användarupplevelsen. En cookie är en liten textfil som lagras i webbrowserns minne. Dessa används till exempel för att tillvarata vilka användarval du gör på sidan.

Du finner information om vilka tjänster och cookie vi använder här.

8. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi vill kunna uppdatera våran personuppgiftspolicy när det är nödvändigt. En uppdaterad version kommer alltid att vara tillgänglig på våran hemsida.

9. Kontaktinformation

Uppdaterad kontaktinformation finner du här: https://epecon.se/kontakta-oss/

Företagsnamn: Epecon AB
Organisationsnummer: 556654-0349
Adress: Florettgatan 22, 254 67 Helsingborg
Mail: info@epecon.se