Vår Historia

Epecon – 1982-2022

En 40 årig historia

Epecon grundades den 17:e Maj 1982 i Sandviken och den första sålda produkten var EP-konvektorn. Grundarna var Bertil Persson och Rolf Sandin. EP-konvektorn hade sitt ursprung från HE-radiatorn som var en dominerande produkt under miljonprogrammet. Denna produkt tillverkades senare i Karlskrona för Epecons räkning med försäljning i både Sverige och i England.

Kort efter grundandet startade produktionen av företagets patenterade våffelmönstrade radiator, EP-2000, en produkt som bland annat finns installerad i Malmö Konserthall. På grund av produktionsutmaningar blev projektet kortlivat.

Under 1984, inledde Epecon ett samarbete med ett belgiskt radiatorföretag som just hade utvecklat en ny radiatordesign. Tack vara en ny produktionsprocess så skapades en ny standard för radiatortillverkning som gäller än idag. Genom att svetsa fast konvektorplåten direkt på vattenkanalen kunde stora ökningar i radiatorns effekter realiseras – ”Det är prestandan du betalar för, inte storleken på radiatorn” blev mottot.

Den 2:a April 1985 började Epecon lagerhålla och montera modul-radiatorer i Helsingborg. Radiatorernas tekniska överlägsenhet innebar en omedelbar framgång och affärerna blomstrade. Som mest var uppemot 50 personer anställda samtidigt i Sverige.

Under 1990-talet varierade försäljningsframgångarna och Epecon var likt övriga bolag i byggbranschen kraftigt påverkade av den lågkonjunktur som uppstod och som inte minst drabbade nybyggnationer. Trots det valde företaget att satsa sig ur krisen, stärka upp organisationen för att öka sin närvaro och erbjuda kunderna en god support och en hög service.

Under åren som följde, introducerade Epecon också ett antal nya produkter: bland annat ett egendesignat koppel och tilluftsdon. I mars 1998, kompletterade Epecon sortimentet med konvektorer och kunde därigenom möta marknadens unika behov. Inte minst den golvstående konvektorn Mini med sin tilltalande design och robusthet över tid har varit en stor succé på den svenska marknaden.

Ett första ägarbyte av Epecon skedde 1989 och efter ett par vändor med olika ägarkonstellationer köptes bolaget av Per Eivind Skeid den 15e Mars år 2000. Epecon har sedan dess ingått i Lyngson Gruppen, vars fokus har varit den Skandinaviska marknaden och att anpassa design och produktutveckling för att tillgodose de behov som funnits på marknaderna i Sverige och i Norge.

I början av 2000-talet ändrades strategin från import och montering av radiatorer till egen tillverkning inom Lyngson Gruppen. År 2007 togs det första spadtaget till en radiatorfabrik i Olaine utanför Riga i Lettland. Den första etappen bestod av 6.360 kvadratmeter och har sedan dess byggts ut i ytterligare två omgångar och omfattar idag 12.840 kvadratmeter med ca 130 medarbetare. Här har till exempel den nya standardradiatorn Integra40 utvecklats, med tillopp/retur och c/c mått enligt svensk standard.

Stora investeringar har dessutom gjorts genom åren inte minst inom energieffektivisering- och hållbarhetsområdet. 2021 gjordes Lettlands största sollcellsinstallation någonsin när solcellspaneler installerades på fabrikens tak. Denna försörjer nu fabriken med en stor andel grön el.

Strategin med att bredda produktutbudet inom värme- och inneklimatsområdet har fortsatt på senare år. 2014 förvärvades Svenska Kamrörsfabriken som tillverkade och sålde kamrör i Sverige. 2015 förvärvades Åmåls Stålkontruktioner AB, ÅSAB, som var en ledande aktör inom tillverkning och försäljning av taksystem för strålningsvärme. Under 2019 inleddes dessutom ett samarbete med Flowair vilket har gjort att Epecon kunnat erbjuda marknaden produkter såsom luftridåer och fläktluftvärmare.

Epecon har alltid varit en nytänkare inom området vattenburen värme. Vi arbetar aktivt för att förstå förutsättningarna och helheten vid projektering och installation av vattenburna produkter. Detta har inneburit att vi genom åren har utvecklat och lanserat produkter alltifrån PRE-Serie som kraftigt underlättar installationen till Lisa Clean som med sin vackra men diskreta design kan ta estetiken i till helt nya nivåer.