Tillverkning

Våra panelradiatorer tillverkas i vår fabrik i Lettland. Fabriken är sedan 2018 certifierad enligt ISO 50001 – Energy management. Sedan 2021 är fabriken dessutom certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Fabrikslokalen är modern och välisolerad. Här arbetar vi ständigt med att mäta våran energiförbrukning, vidta åtgärder för att minska den samt att stegvis övergå till fossilfri energi.

En av våra större investeringar under 2021 har varit att installera solpaneler på fabrikens tak vilket kommer att försörja fabriken med en stor andel grön el. Det är Lettlands största solcellsinstallation som när den är färdig kommer att täcka 34% av fabrikens årliga elbehov. Det mostvarar en minskning i vårat CO2 avtryck med 141 000 kg årligen.