Tillverkning
Våra panelradiatorer tillverkas i vår fabrik i Lettland. Fabriken är sedan 2018 certifierad enligt ISO 50001 – Energy management. Fabrikslokalen är modern och välisolerad. Här arbetar vi ständigt med att mäta våran energiförbrukning, vidta åtgärder för att minska den samt att stegvis övergå till fossilfri energi.

En av våra större investeringar under 2021 är att installera solpaneler på fabrikens tak vilket kommer att försörja fabriken med en stor andel grön el.