PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

HOTELL

Utmärkande för hotellmiljöer är att produkter ska tillgodose krav på både design, funktion och bidra till en god komfort. Här blir det ofta aktuellt med kombinerade produkter som klarar både värme och kyla. Produkternas placering bör anpassas efter lokalernas utformning, vilket gör att det ofta är aktuellt med produkter både på vägg, i golv och i tak.