LISA INTEGRA är en kompakt och mycket robust radiator med god konvektion som har en integrerad ventil. Lisa Integra passar bra där utrymmet är begränsat men där det finns ett stort effektbehov, exempelvis vid stora fönsterpartier och låga bröstningshöjder. Anslutning sker i botten, c/c 50mm. Lisa Integra finns även i en hygienmodell som är mycket enkel att hålla ren samt i en modell med rundade hörn.