PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

KYRKOR

Behovet av värme i en kyrka kan variera stort under veckodagarna beroende på när lokalerna nyttjas. Därför är snabbreagerande system att föredra så att det är så kostnadseffektivt som möjligt. Kyrkor utgör även viktiga kulturskatter vilket gör att de produkter som installeras måste smälta in bra i omgivningen och innebära ett så litet ingrepp som möjligt på den omgivande miljön.

Kyrkobroschyr (klicka för att öppna pdf)