KYRKBÄNKSRADIATOR LISA är en kompakt radiator som monteras under kyrkobänken. Kyrkbänksradiatorn har en hög värmeavgivning och ger en behaglig värme i anslutning till vistelsezonen.