PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

PÅ GOLV

Lisa och Mini är produkter som lämpar sig mycket väl för golvmontage. För installationer i speciellt krävande miljöer kan Lisa utrustas med integrerade golvkonsoler och ventil inbyggd i golvkonsolen, se bl.a. Uppsala Lisa. Kamrör är en robust radiator med spännande design som kan utrustas med ett antal olika typer av golvkonsoler.