Lisa Bänkmodell

Lisa Bänkmodell bygger på den klassiska Lisa alternativt Lisa Integra där bänkskivan fixeras i den robusta konstruktionen.

Tekniska Data:

Höjd 70-280 mm (avser radiatorn exkl bänk- och golvkonsol)
Djup 123-235 mm
Längd 400-6000 mm
Effekt 184-12294 watt (75/65/20)
Epecon har många varianter av bänkkonsoler till Lisa. Kontakta gärna Epecon för mer information.