Lisa Bänkmodell bygger på den klassiska Lisa alternativt Lisa Integra där bänkskivan fixeras i den robusta konstruktionen.