PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

VID GLASFASADER

Varm luft som stiger uppåt är det mest effektiva sättet att motverka kallras vid stora glaspartier.
Mini, Under och ByggIn är produkter som avger sin värme uteslutande genom konvektion och är därför de optimala produkterna att använda vid stora glaspartier. Önskas ytterligare förstärkning av konvektionen kan exempelvis fläktkonvektorn Clima Canal installeras inbyggd i golv.
Lisa Klimatlist och Kamrör kan lackeras i valfri kulör, vilket ger en diskret installation på balkar i glaspartiet då ytterligare förstärkning av värmeinstallationen behövs.