PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

KONTOR

Dagens moderna kontor är utformade för att stimulera spontana möten och samarbeten och det är många människor som vistas i lokalerna och som alla ska må bra och trivas. Den omgivande miljön bör bidra till att signalera och stärka den bild av varumärket som företaget vill förmedla. Produkter lämpade för kontor bör uppfylla krav på design och funktion och kunna installeras på vägg, på golv och i tak.