PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

PÅ VÄGG

Flertalet av Epecons radiatorer kan monteras på vägg. Modul Compact är en panelradiator som med fördel kan utrustas med integrerad ventil och plan front för en stramare design. För offentliga miljöer som ställer krav på robusta produkter och stabila installationer finns Lisa Panel och Maxi. Dessutom finns ett rikt tillbehörsprogram av produkter för förstärkt infästning till hela Modul Compact-sortimentet.

Är installationsutrymmet begränsat kan någon av Epecons vertikala produkter såsom Iguana, Vertikal eller Vertiga vara lösningen.
Önskas ett mer klassiskt utseende på radiatorn finns Nostalgi och Epecolonna. Strada och Mini är de självklara valen då konvektorer ska installeras.