PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

BOSTÄDER

Hemmet är en plats där vi spenderar mycket av vår tid. Det behöver såväl ge trygghet som skapa en atmosfär för rekreation och välmående där personliga stilar kan ta sig i uttryck. Därför lägger vi som människor gärna mycket tid åt hemmets interiör och att skapa ett gott visuellt intryck. En stor del av boendekostnaden kommer från uppvärmning vilket gör hållbarhet och energieffektivitet allt viktigare i val av produkter.