Takvärmepanel CASA

Takvärmepanel CASA är en lätt och robust värmestrålningspanel som lämpar sig väl för kontor, butiker och skolor. Casa kan monteras nedpendlande eller direkt  mot tak.

Tekniska Data:

Längd   Upp till 6 meter per panel
Kan seriekopplas   Upp till 25 meter
Bredd    400, 800 och 1200 mm