Takvärmepanel CASA

Takvärmepanel CASA är en lätt och robust värmestrålningspanel som lämpar sig väl för kontor, butiker, skolor och idrottshallar. Casa kan monteras nedpendlande eller direkt  mot tak.