PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

VÅRD- OCH SJUKHUS

Sjukhus och andra vårdmiljöer ställer höga krav på hygien. Därför är det viktigt att produkterna i lokalerna är enkla att komma åt och rengöra. Vårdmiljöer är också en plats där patienten ska läka såväl fysiologiskt som psykologiskt. Miljön behöver därför stimulera till en lugn och harmonisk atmosfär som ger patienterna en god trygghet.