MODUL HYGIEN är en panelradiator särskilt lämpad för miljöer med höga renlighetskrav. Den har en diskret design och är enkel att rengöra då den ej har konvektionsplåtar, sidoplåtar eller toppgaller. Lämplig för sjukhusmiljöer och laboratorier samt inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.