PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

TAKVÄRMEPANELER

Takvärmepaneler bygger på en hög andel strålning och låg andel konvektion. Strålningen är s.k. lågtemperaturstrålning vilket gör att den inte upplevs lika intensivt som den från solen eller en elektrisk infravärmare. Takvärmepaneler är en energisnål uppvärmningsmetod som medger 1-2 ˚C lägre temperatur i lokalen utan att komforten på verkas.

Takvärme kan i stort sett användas i alla typer av byggnader, även bostäder. Mest använd är takvärmepaneler i idrottshallar, verkstäder, lager, industri-hallar, bilsalonger och köpcentra. Takvärmepaneler används även med fördel i kontor, daghem, förskolor, vårdlokaler, skolor och andra offentliga inrättningar. Takvärmepaneler fungerar också utmärkt i lokaler där endast en del ska värmas, s.k. zonindelning.

Epecon erbjuder tre olika typer av takvärmepaneler beroende på användningsområde. Dessutom tillhandahåller vi även tillbehör som förenklar installationen samt styrning för att reglera temperaturen i rummet. Dessutom hjälper vi gärna till vid projekteringen. Kontakta oss på teknik@epecon.se för mer information.