TAKVÄRMEPANELER

Värme från tak bygger på takvärmepaneler som värmer upp rummets ytor via strålningsvärme. Dessa ytor värmer i sin tur upp den omgivande luften och skapar ett dragfritt och behagligt rumsklimat. Med värmekällan i taket blir dessutom inredningsarbetet betydligt lättare och mer flexibelt utan värmeinstallationer på väggar och golv. Epecon har egen tillverkning av takvärmepaneler i Lettland.