PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

HALLAR

Utmärkande för hallbyggnader, oavsett om det är en idrottshall eller en industrihall, är stora ytor som ofta saknar innerväggar i kombination med stor takhöjd. Här är valet av produkt för uppvärmning av största vikt och samtidigt ges stora möjligheter att med rätt val reducera driftskostnaderna. Att skapa en inomhusmiljö där man upplever samma temperatur i hela lokalen, fri från drag och fri från fläktljud är möjligt med takvärmepaneler från Epecon.
Hallens mått styr ofta valet av produkt och vi är behjälpliga med råd och tips hur placering bäst utförs.