LEO Industry

LEO Industry är speciellt framtagen för industriella lokaler. Tack vara att höljet enkelt kan öppnas och att lamellerna i värmepaketet sitter på bredare avstånd är produkten enkel att rengöra från damm och partiklar. Dessutom är produkten C5 klassad. Värmeväxlaren i produkten har ett skyddande antikorrisionshölje medan motorn är IP66 klassad.

Se våran introduktionsfilm nedan.