PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

FLÄKTLUFTVÄRMARE

Fläktluftvärmare kan användas som uppvärmningsalternativ i stora lokaler såsom industrier, lager och idrottshallar men också i  mindre lokaler som verkstäder, garage och liknande. Värmespridningen sker genom konvektion där den omgivande luften tillförs värme via fläktluftvärmarens värmebatteri som är kompletterade med fläktar för att ge en hög effekt och god distribution. Priset för effekt per investerad krona är låg och produkten är även lätt att installera.

Epecon erbjuder fläktluftvärmare med många olika varianter beroende på vilka behov som finns för värme, räckvidd och ljudnivå. Produkterna har en låg vikt vilket gör de lätta att installera. De kommer även med många olika styrningsalternativ; allt ifrån enkel styrning till intelligenta lösningar för automatisk styrning av många enheter.