LEO EX

LEO EX är utrustad med en EX-klassad fläkt och kan installeras i miljöer där det finns risk att gaser, vätskor eller dess ångor kan skapa en explosion. Produkten kan med fördel installeras i byggnader med speciella säkerhetskrav som tunga industrihallar eller utrymmen där svetsning förekommer med mera.

Möjlig att installera i zoner med klassning Z2 explosionsrisk. Klarar temperaturklassning T3 för brandfarlig vara enligt explosionsgrupp IIB. Produkten är utrustad med en antiexplosionsfläkt.
Kontakta Epecon för mer information.

Teknisk Data:

Värmekapacitet 3-57,3 kW
Vikt 33,1-37,5 kg
Hölje Lackerad Stål
Luftflöde 3600-4000 m3/h
Färg Grå

Länkar:

AMA Text
Beräkningsprogram Fläktluftvärmare
Magicad
Category: