PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

FLÄKTKONVEKTORER

Fläktkonvektorer värmer upp lokaler på ett mycket kraftfullt och effektivt sätt. Särskilt bra passar de vid större fönsterpartier som kan ge kallras och där man på ett elegant sätt vill bevara öppna luftiga ytor. Några av Epecon fläktkonvektorer kan även användas för kyla.