PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

NEDFÄLLT I GOLV

Med golvinbyggda konvektorer integreras värmekällan snyggt och diskret i golvet.
Under och ByggIn är två olika produkter som arbetar med naturlig konvektion. Under erbjuds med många olika snygga galler för att matcha rummet i övrigt. Clima Canal och Micro Canal är två fläktkonvektorer som kombinerar hög effektavgivelse med en kompakt design och lämpar sig väl vid höga glaspartier.