PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

GOLVINBYGGDA KONVEKTORER

Epecon har ett flertal modeller av golvinbyggda konvektorer som på ett elegant sätt ger ett effektivt kallrasskydd framför glaspartier. Konvektorn Under arbetar med naturlig konvektion och erbjuds med en mängd varianter av galler i olika material och design. Clima Canal, Micro Canal och Quatro Canal är golvinbyggda fläktkonvektorer. Golvinbyggda konvektorer kan med fördel anpassas till rummets och byggnadens former, med bland annat anpassade vinklar eller böjda former med radie.