PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

STORA GLASPARTIER

Varm luft som stiger uppåt är det mest effektiva sättet att motverka kallraset vid stora glaspartier.
Mini, Under och ByggIn är produkter som avger sin värme uteslutande genom konvektion och är därför de optimala produkterna att användas vid stora glaspartier. Önskas ytterligare förstärkning av konvektionen kan fläktkonvektorn Clima Canal installeras nedfälld i golv.
Lisa eller Kamrör kan lackeras i valfri Ral-kulör vilket ger en diskret installation på balkar i glaspartiet då ytterligare förstärkning av värmeinstallationen behövs.