Takvärme

Takvärmepaneler är en energisnål uppvärmningsmetod som medger 1-2 °C lägre temperatur i lokalen utan att komforten påverkas. Det sker heller ingen effektförlust på strålningens väg mot golvet, d.v.s. värmeeffekten avges huvudsakligen i vistelsezonen där den bäst behövs. På detta sätt kan man uppnå en energibesparing på ca 30 procent jämfört med andra uppvärmningssystem.

Exempel – investeringskalkyl för lager
För att jämföra energiförbrukning mellan takvärme med andra värmeprodukter har vi utfört klimat- och energisimule- ringar i programmet IDA ICE 4.8. Nedanstående simulering gjordes för en hallbyggnad på 5.000 m2 och med en takhöjd på 6 meter.

I simuleringen gjordes en investeringskalkyl där två olika uppvärmningssätt jämfördes och som är vanliga för den här typen av lokal: Fläktluftvärme och Takvärme. Väljer man takvärme som uppvärmningsmetod kan man spara hela 63 MWh per år i energiförbrukning motsvarande en kostnads- besparing på > 100.000 SEK per år. Återbetalningstiden för takvärmelösningen är mindre än 5 år.

Se våran film om energibesparing med takvärme