Destratifikator

Ett vanligt uppvärmningssätt i många lokaler, som lager, industrier, terminaler och hallar, är med fläktluftvärmare. Dessa värmer lokalen genom genom konvektion där den omgivande luften värms upp av produktens värmebatteri som är kompletterade med fläktar för att få ut en hög vär- meavgivning och god spridning av den varma luften.

Epecon erbjuder ett brett sortiment av fläktluftvärmare genom vårt LEO sortiment. LEO produkten finns i flera varianter beroende på effektbehov, temperatur, räckvidd och ljudnivå. Höljet har en låg vikt vilket gör att den är enkel att installera.

Det är en prisvärd produktlösning med låg investeringskostnad per installerade watt. Men en nackdel med fläktluftvärmare är att den varma luften stiger mot taket och där bildar en stor volym med övertempererad luft. Detta bidrar inte sällan till ökade energiförluster genom takkonstruktionen.

Här erbjuder vi en lösning på detta problem tack vare vår destratifikator LEO D. Denna produkt monteras i taket och används i kombination med fläktluftvärmarna. Destratifikatorn pressar ner den varma luften under taket till vistelsezonen. Därmed begränsas värmeförlusterna och resulterar i en snabbare och en effektivare uppvärmning av byggnaden. Tack vare våran intelligenta styrning arbetar LEO D också i kombination med fläktluftvärmarna vilket gör att i första hand används den varma luften som ansamlats i taket till att värma upp vistelsezonen innan fläktluftvärmarna går igång och tillför mer värme till rummet. Därigenom kan den totala energiåtgången hållas nere.

Det finns dessutom möjligheter att montera våra ordinarie fläktluftvärmare i taket och genom den styrning vi erbjuder köra dessa produkter också i stratifikator läge vilket innebär att produkten arbetar både som en vanlig fläktluftvärmare och som en destratfikator för att få ner den varma luften till vistelsezonen.

Se filmen om hur LEO D fungerar.