VentPlus Maxi

VENTPLUS MAXI är ett tilluftsdon speciellt anpassat till Epecons panelradiatorer. VentPlus höjer markant radiatorns värmeavgivning samtidigt som rummet tillförs frisk luft utifrån. Den kalla uteluften tvingas ned i tilluftsdonets botten bakom radiatorn, värms upp i de varma luftkanalerna och går sedan dragfritt ut i rummet ovanför radiatorn. Som tillbehör finns olika typer av filter, intagskanaler, ytterväggsgaller med mera. VentPlus-serien är testad av Svensk Provning.