PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

TILLUFTSDON

Med Epecons tilluftsdon möjliggörs tillförsel av förvärmd och filtrerad friskluft via radiatorn. Epecon erbjuder ett komplett sortiment av tilluftsdon, intagskanaler, fasadgaller och filter. Produktserierna EpeVent och VentPlus är testade av SP.