Epecon Etthålsradiator ersätter radiatorer typ Fellingsbro, TKM och M68. Anslutningen på Etthållsradiator är identisk och byte av radiator går snabbt utan att något ingrepp behöver
göras på befintlig rördragning. Etthålsradiatorn passar på både 1 och 2-rörsystem.