Etthålsradiator

Epecon Etthålsradiator ersätter radiatorer typ Fellingsbro, TKM och M68. Anslutningen på Etthållsradiator är identisk och byte av radiator går snabbt utan att något ingrepp behöver
göras på befintlig rördragning. Etthålsradiatorn passar på både 1 och 2-rörsystem.

Tekniska Data:

Höjd 200-600 mm
Längd 400-3000 mm

You may also like…