PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

ROT-PROJEKT

Alla byggnader har en teknisk livslängd. Dessutom förändras byggnormer över tid vilket kan göra att byggnaderna efter en period behöver rustas upp. Då upprustningen ofta innefattas ingrepp hos den boende ställs det höga krav på logistik och paketering samt att installationstiden kan hållas kort. Genom att välja en utbytesradiator från Epecon går bytet till en modern och effektiv radiator snabbt och smidigt. Ingreppet på befintlig rördragning blir i det närmaste obefintligt.

Öppna ROT-Broschyr