Lyckholms bryggeri, Göteborg

Leveransår: 2014-15
VVS-konsult:  Bengt Dahlgren Göteborg
Installatör: Sandbäckens Rör Göteborg
Beställare: PEAB Sverige AB
Arkitekt: ABAKO Arkitektkontor AB

Detta projektet är ett referensprojekt för PEAB angående deras Kontorsplattform och deras kommande kontorsbyggnationer.

Epecons produkter: PRE-Serie, Lisa