Turebergshuset, Sollentuna

Beställare: Sollentuna kommunfastigheter
VVS-Konsult: SEC Projekt
Installatör: Kungälvs Rörläggeri
Byggare: COBAB

Produkter: PRE-Serie, Casa och Casa Plan

En framgångssaga med projektutfall på 120 miljoner under budget!

Turebergshuset är ett höghus med 15 våningar beläget vid Sollentuna centrum. Lokalerna används framför allt som kommunhus av Sollentuna kommun. Huset uppfördes åren 1974-1976 efter ritningar av arkitekterna Ulf Snellman och Tore Forsman.

Efter 40 års drift hade både lokaler och installationer blivit gamla och det var dags att rusta upp de. Det innebar att en totalrenovering gjordes av bland annat ventilation, vatten, avlopp, el och även värme. I nära samarbete med konsulten SEC projekt, byggentreprenören Cobab och installatören Kungälvs Rörläggeri fick Epecon förmånen att leverera såväl takvärmepanelen Casa på hela entréplanet som flera tusen radiatorer av modellen PRE-Serie till kontorsutrymmena m.m. på de övriga planen.
Trots ett stort omfång av projektet där en förstudie visade att kostnaden beräknades att landa på 550 miljoner kronor blev den slutliga kostnaden 429 miljoner kronor motsvarande cirka 120 miljoner under ursprunglig budget. Under arbetets gång har det varit ett tätt samarbete mellan alla involverade i projektet där besparingar och utvärdering av olika ekonomiska alternativ har gjorts.

PRE-Serie

PRE-Serie från Epecon är en utmärkt radiator för dessa typer av projekt när kontorslokaler ska renoveras vilket innebär att många radiatorer ska kopplas i serie samtidigt som tidsåtgången för installationen behöver hållas nere så att kontoren inte behöver hållas stängda för länge. Tack vare konstruktionen med prefabricerade rörstråk på baksidan av radiatorn blir installationen otroligt snabb. Ofta kan installationstiden mer än halveras jämfört med installationer med separat dragning av rörstråk under eller bakom radiatorn: rörstråket är redan förmonterat på radiatorn, endast rör mellan radiatorerna behövs och dessa behöver inte heller bockas från rörstråket till radiatorn vilket normalt är fallet.

Jonas Pettersson, projektledare på Kungälvs Rörläggeri som var ansvarig för projektet är synnerligen nöjd med PRE-Serie produkten:

PRE-Serie var en sådan enorm överraskning för oss att det sätter standard för liknande projekt: kontorslandskap, korridorer, skolor, bibliotek m.m. Det gick fortare att montera än vad vi vågat drömma om! Snabbt, smidigt, snyggt! Smack-smack-smack.

Hållbarhet

Projektet med renoveringen av Turebergshuset har även haft ett stort fokus på hållbarhet och minskad energiförbrukning. Det har bland annat inneburit installation av solpaneler, ny energisnål teknik och hållbara materialval. Ett av de viktigaste målen var att det färdigrenoverade huset skulle ha betydligt lägre energikonsumtion än tidigare.
Här har ett smart val varit att välja Epecons takpanel Casa till entréplanet. Utöver att installationen blir i det närmaste osynlig där inga värmeprodukter installeras vid golv eller väggar utan i tak och med passande kulörer så innebär takvärme som produktlösning en längre enerigåtgång. Genom att lösningen arbetar till uteslutande del med strålning som värmekälla och då temperaturgradienten som uppstår är låg säkerställs att mycket av värmen som avges når den del av rummet där den behövs, i vistelsezonen. Tack vara att värmen som avges sker genom strålning går det också att hålla en lägre lufttemperatur men med bibehållen upplevelse av den operativa temperaturen.

Epecon är också ett företag som arbetar aktivt och dedikerat med hållbarhetsfrågor och är numera medlemmarar av FN:s Global Compact. Fabriken vari produkterna, Casa och PRE-Serie, tillverkas i förses sedan några år tillbaka med solenergi motsvarande en tredjedel av energibehovet. Och som ett av de första radiatorbolagen i världen tog Epecon fram EPDer för egentillverkade radiatorer däribland PRE-Serie vilket gör att det koldioxidavtryck som produkterna avger under sin livstid är mätbart. Målsättningen är till årsskiftet 2023/2024 även att ta fram motsvarande EPDer också för takvärmeprodukterna. Läs mer om vårat hållbarhetsarbete här.