TELE2, Kista

Beställare: Klövern Fastigheter AB
Arkitekt: BAU
VVS-Konsult: PQR
Installatör: Installationsbolaget AB

Byggnaden inrymmer huvudkontor för Tele2 samt kontorsytor för framtida kontors- hyresgäster, gemensamhetsytor och ett underjordiskt parkeringsgarage i två våningar.

Projektet genomförs med kvalitets- och miljötänk i alla moment från projektering, byggskedet, användandet och driften av det färdiga huset. Det är ett komplext projekt i stadsmiljö i Kista. Detta ställer stora krav på hänsyn till grannar, omgivningen, logistik, samverkan och samordning såväl tekniskt som tidsmässigt.