Siemens Huvudkontor (Uarda 6) Arenastaden

VVS-konsult: Bengt Dahlgren
Installatör: VVS Kraft
Byggare: PEAB
Beställare: Fabege
Arkitekt: T+E

Produkter: Klimatlist och Mini