Nya Karolinska Solna, Stockholm

Beställare: NKS Bygg/Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)
Arkitekt: White Tengbom Team
VS-projektering: Sweco och ÅF
VS-installatör: Sandbäckens Rör, TKI och Imtech
Bruttoarea: 330000 kvm

Epecons produkter: Mini, Clima Canal, Under, Lisa Hygien, Kamrör

Nya Karolinska Solna-projektet är ett omfattande byggprojekt som startade sommaren 2010 och kommer att pågå fram till våren 2018. De första patienterna kommer att tas emot under 2016. Den nya sjukhusanläggningens bruttoarea motsvarar hela 24 Hötorgsskrapor. Epecon har valts ut som leverantör av både hygienradiatorer, energieffektiva konvektorer, samt fläktkonvektorer och kamrör för kallrassäkring.