KTH Arkitekturskolan, Stockholm

Beställare: Akademiska Hus
Hyresgäst: KTH Arkitekturskolan
Färdigställd: Höstterminen 2015
Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter
Projektering VS: Incoord
VS-Installatör: VVS Kraft
Bruttoarea: 14300 kvm

Epecons produkter:
Konvektor Mini, Under i radie som följer fasaden, Clima Canal integrerade i Under, Modul Compact.

Byggnadens fasader av rostrött corténstål är svängda och uppbyggda av ramar med förskjutna öppningar och glaspartier. Tanken med den svängda konturen är att korta fasadernas visuella längd och öppna vyer över hörnen. Den ger även ett varierat skugg- och ljusspel. I höjd och färgsättning ansluter byggnaden till de omgivande äldre byggnadernas tegelfasader. Epecon har fått förmånen att vara involverad från ett tidigt skede i projektet. Tillsammans med arkitekter, projektörer och VS-installatörer har vi tagit fram anpassade värmelösningar som smälter in i byggnadens arkitektur.