Helsingborgs Lasarett, Helsingborg

Projektnamn: Helsingborgs lasarett by 02
Leverans år: 2017-2018
VVS-konsult: Sweco Systems AB Lund
Installatör: AB Rörläggaren Malmö
Byggare: PEAB Sverige AB
Beställare: Region Skåne
Arkitekt: FOJAB arkitekter AB

Produkter: Integra 40 Hygien, Lisa Hygien