Termostatskyddet utgör ett kraftigt skydd för termostaten och är användbar i krävande miljöer.