IMI TRV 300 termostat med lös givare i dykrör, 2 m kapillärrör.