PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

LUFTRIDÅER

I många lokaler som gallerior, kontor och logistikhallar  öppnas entréer och portar med en hög frekvens. För att skapa en god miljö och minska energiförluster kan en luftridå med fördel användas. En luftridå skapar en barriär och hindrar att uteluften kommer in i byggnaden och kan användas både för att behålla värmen i lokalen och för att skydda luftkonditionerade rum.

Epecons luftridåer separerar effektivt inne- och uteluften och ger låga energiförluster. De har en modern design och är  konstruerade i material som ger låg produktvikt och en låg ljudnivå. Dessutom finns det flera anpassade varianter att välja mellan beroende på typ av lokal och användningsområde.

Se länk nedan för samlad info om de olika modellerna.

Luftridåer Elis