PRODUKTÖVERSIKT
ANVANDNINGSOMRADE
PLACERING I RUMMET

INBYGGT I VÄGG

Vid inbyggnad i vägg är en konvektor som uteslutande avger värmen genom konvektion det självklara alternativet. ByggIn är en enkel och robust konvektor som är framtagen för inbyggnad i vägg. Genom att montera en DBE-fläkt på värmepaketet ökar effektavgivelsen ytterligare.