Hudevad Lignum är en helt integrerad radiator. Den kan installeras i fönsternischer, väggar eller golv för att få en helt integrerad värmekälla. Den har inga öppningar för damm eller bakterier kan samlas vilket gör den väldigt hygienisk.

Den vertikala planelradiatorn i stål med släta paneler och skydd för röranslutningarna har zon-indelade paneler vilket gör att värmen fördelas där den behövs.